EnglishVietnamese
Open Mobile Menu

Chính sách bảo mật

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của Nhà hảo tâm. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:
Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh, địa chỉ giao dịch, mã số thuế
Họ Tên, Số CMND, địa chỉ liên lạc
Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
Chúng tôi luôn thông báo cho Nhà hảo tâm biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của Nhà hảo tâm trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được Nhà hảo tâm tự nguyện cung cấp.

2- Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Quỹ từ thiện: Hành trình trồng cây yêu thương có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ Nhà hảo tâm cho bên thứ ba, như các đại lý của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ khác nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Nhà hảo tâm.
Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Nhà hảo tâm dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…

QUYTUTHIENTINHNINHBINH.com sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin Nhà hảo tâm sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

3- Thời gian lưu trữ thông tin
QUYTUTHIENTINHNINHBINH.com sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Nhà hảo tâm cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Nhà hảo tâm hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Nhà hảo tâm có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Quỹ từ thiện: Hành trình trồng cây yêu thương
Xóm 1, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình
0904 016 699

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Nhà hảo tâm muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc Nhà hảo tâm của QUYTUTHIENTINHNINHBINH.com theo số hotline 0904 016 699

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Nhà hảo tâm
QUYTUTHIENTINHNINHBINH.com sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho Nhà hảo tâm. Trong một vài trường hợp đặc biệt, QUYTUTHIENTINHNINHBINH.com có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. QUYTUTHIENTINHNINHBINH.com cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Back to top
Select your currency
Giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tiếp tục mua hàng
0